Jump to the main content block

Category List

【Scholarship】【NCKU Butterfly】PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG NHÂN TÀI ĐÀI VIỆT CỦA CÔNG TY TNHH LI CHENG

2022 PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG NHÂN TÀI ĐÀI VIỆT CỦA CÔNG TY TNHH LI CHENG

Tư cách đăng ký: Người bản sứ hoặc người Việt Nam, sinh viên thạc sĩ(thạc sĩ năm 2 trở lên) và đang học tiến sĩ.

(1)Điểm trung bình thành tích học tập GPA của học kỳ trước đạt 3.3 trở lên, thành tích hạnh kiểm đạt 80 điểm(loại) trở lên.

(2)Sau khi tốt nghiệp có ý muốn đến công ty chúng tôi làm việc.

(3) người chưa nhận học bổng và chưa thỏa thuận tuân theo các nghĩa vụ phục vụ có liên quan khác.

(4)Người có tư cách phù hợp các mục bên trên, nếu thuộc gia đình nghèo khó, hộ có thu nhập thấp (vui lòng kèm theo giấy tờ chứng minh liên quan), thì sẽ được ưu tiên xem xét.

Ngành: Khoa điện tử điện cơ, kỹ sư cơ khí, công nghệ thông tin, khoa học vật liệu, khoa khoa học công trình, toán thống kê, thiết kế công nghiệp và các khoa khác có liên quan.

 

Số tiền học bổng: Mỗi người sẽ nhận được 10.000 Đài tệ một lần, sau khi vượt qua vòng xét duyệt của công ty.

Người phù hợp với điều kiện đăng ký, cần điền đầy đủ vào đơn đăng ký của công ty cấp và đính kèm các thông tin liên quan dưới đây:

(1)Đơn đăng ký học bổng. (see attachment for Application form)

(2)Bảng chính của phiếu thành tích học tập các năm trước(Cần có đóng dấu của Trường).

(3)Mặt trước và mặt sau của thẻ học sinh và chứng minh thư, mỗi loại 1 bản.

(4)Thư giới thiệu bản thân và kế hoạch phát triển tương lai (không ít hơn 500 chữ).

(5)Thông tin khác: các văn bằng chứng nhận có liên quan như báo cáo đặc biệt, tham gia các cuộc thi, các kỹ năng khác nhau hoặc ngoại ngữ khác hoặc thư giới thiệu của giáo sư.

 

Application Deadline: 12 October, 2022. (Tuesday)

*Read scholarship terms and condition thoroughly. (see attached)

Please send all the required documents to OSSS office Ms. Shaye, 06-2757575 ext.50466.

 

 

Click Num: